подреждане

подреждане
същ. - подредба, уреждане, нареждане, ред, порядък
същ. - класификация, систематизация, класифициране, систематизиране, разпределение
същ. - складиране, разпределяне, натоварване

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • асортимент — същ. подбор, сортировка, отбор, избор, подреждане, комплект същ. клас, разряд, серия, поредица …   Български синонимен речник

  • класификация — същ. степенуване, класиране, подразделение, разпределение, подбор същ. колекция същ. списък същ. нареждане, подреждане, подредба, ред, систематизация, класифициране, систематизиране …   Български синонимен речник

  • класифициране — същ. нареждане, подреждане, подредба, ред, класификация, систематизация, систематизиране, разпределение …   Български синонимен речник

  • нареждане — същ. наредба, разпореждане, разпоредба, заповед, предписание, повеля, инструкция същ. възложена работа същ. решение същ. заповядване, диктуване, диктат същ. указание, упътване, наставление същ. подреждане, подредба, ред …   Български синонимен речник

  • натоварване — същ. нареждане, подреждане, складиране, разпределяне …   Български синонимен речник

  • обзавеждане — същ. подреждане, нареждане, настаняване същ. снабдяване, набавяне, доставяне, екипиране, съоръжаване …   Български синонимен речник

  • подредба — същ. подреждане, уреждане, нареждане, ред, порядък същ. класификация, систематизация, класифициране, систематизиране, разпределение същ. разположение, изглед …   Български синонимен речник

  • разпределение — същ. систематизация, класификация, групиране, сортиране, сортировка същ. делба, подялба, разделяне, разпределяне същ. подреждане, разположение, ситуация същ. отдел, преграда същ. разбивка същ. делене …   Български синонимен речник

  • разпределяне — същ. делене, разделяне, разпределение същ. нареждане, подреждане, складиране, натоварване същ. определяне, отпускане, възлагане същ. раздаване …   Български синонимен речник

  • ред — същ. низ, верига, редица, върволица, серия, редуване, последователност същ. правило, начин, план, метод същ. дисциплина, режим, процедура, порядък същ. спокойствие същ. законност, легалност, справедливост, оправия същ. пл …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”